Stíhačky

Flax:
1. Stíhačka 100.000 Kreditov
2. Stíhačka 200.000 Kreditov
3. Stíhačka 400.000 Kreditov
4. Stíhačka 800.000 Kreditov
5. Stíhačka 1.600.000 Kreditov
6. Stíhačka 3.200.000 Kreditov
7. Stíhačka 6.400.000 Kreditov
8. Stíhačka 12.800.000 Kreditov
Bežná cena
Iris
1. stíhačka 15.000 2. stíhačka 24.000 3. stíhačka 42.000 4. stíhačka 60.000 5. stíhačka 84.000 6. stíhačka 96.000 7. stíhačka 126.000 8. stíhačka 200.000
---------------- Celkom = 647.000 Urídia
----------------

Premium cena (5% zľava)
Iris
1. stíhačka 14.250
2. stíhačka 22.800
3. stíhačka 39.900
4. stíhačka 57.000
5. stíhačka 79.800
6. stíhačka 91.200
7. stíhačka 119.700
8. stíhačka 190.000
---------------- Celkom = 614.650 Urídia
----------------

Bonusový balíček "Zľava" XL (25% zľava)
Iris 1. stíhačka 11.250
2. stíhačka 18.000
3. stíhačka 31.500
4. stíhačka 45.000
5. stíhačka 63.000
6. stíhačka 72.000
7. stíhačka 94.500
8. stíhačka 150.000
---------------- Celkom = 485.250 Urídia
----------------
Premium + Bonusový balíček "Zľava" XL (30% zľava)
Iris
1. stíhačka 10.500
2. stíhačka 16.800
3. stíhačka 29.400
4. stíhačka 42.000
5. stíhačka 58.800
6. stíhačka 67.200
7. stíhačka 88.200
8. stíhačka 140.000 ---------------- Celkom = 452.900 Urídia
----------------
Stíhačky (IRIS, FLAX) môžu dosiahnuť 6 level, tie sú vyjadrené bodovo podľa nasledujúceho:
1. level - 0 bodu 2. level - 100 bodu 3. level - 200 bodu 4. level - 400 bodu 5. level - 800 bodu 6. level - 1600 bodu
Každá zo stíhačiek sa učí sama a všetky zároveň, tzn. každý z nich musí dosiahnuť 1600 bodov pre 6 level. Pokiaľ tedy kúpite 3 stíhačky naraz a budete s nimi chcieť dosiahnuť 6 level, musíte nazbierať celkom 4800 bodov! a všetky 3 budú zároveň na 6 levely.

Naopak ak máte všetky stíhačky na najvyššom levely a kúpite jednu novú, pôjdu všetky body iba jej.