Štart v dark orbit

Tu nájdeš prvé tipy a triky, aby si sa úspešne presadil vo vesmíre:

1. Zbieraj suroviny vo vesmíru a vymieňaj ich na svojej vesmírnej stanici za kredity.
2. Dbaj na to, aby si neútočil na vesmírne lode svojej firmy.
3. Zbieraj body za skúsenosti zostreľovaním votrelcov a nepriateľských vesmírnych lodí.

Ovládanie:
- kliknutím myšou: lietanie
- klávesa [CTRL]: odpálenie laseru
- medzerník: odpálenie rakety
- klávesa [M]: položenie míny
1/25
POHYB NA MAPE

Ako môžem lietať?
Manévrovanie na mape je prvá vec, ktorú by ste si mali natrénovať. Hra sa ovláda kompletne myšou; a tak riadiš svoju vesmírnu loď pomocou myši po galaxiách. To znamená, že môžete vašu loď jednoduchým kliknutím myši poslať na ľubovolné miesto na obrazovke. Odporúčame: Keď držíte tlačítko myši, lieta sa podstatne ľahšie.

Tip
Budete tráviť veľa času lietaním po vesmíre a niekedy budete musieť prekonať veľké vzdialenosti. K tomu je veľmi užitočná minimapa vpravo dole. Kliknutím na minimapu poletí loď (i pri nepriateľskom útoku) na vami zvolený bod. Ale pozor: navigácia na minimape je na rozdiel od normálnej mapy relatívne nepresná - dávajte tedy pozor, kam klikáte.
2/25
ÚTOK

Ako zaútočím?
Často sa ocitnete v situáciách. v ktorých sa budete musieť brániť, a ešte častejšie budete v situácii, keď budete sami ako útočníci uskutočňovať útoky.

K tomu máte k dispozícii tri kategórie zbraní: laser, rakety a míny. Než odpálite laser alebo rakety, protivníka musíte najprv zamerať – ak kliknete ľavým tlačidlom myši na vami zvoleného protivníka, bude označený červeným kruhom a zobrazia sa jeho body života. Akonáhle je zameraný, vyberte si svoju zbraň – laser alebo raketu.

Kliknutím na Útok laserom strieľa vaša loď tak dlho na nepriateľa, dokiaľ vám nedôjde munícia, alebo nebude protivník zničený alebo znovu kliknete na Útok laserom.

Kliknutím na Útok raketou je vždy vystrelená len jedna raketa.

Tip
Najprv kliknite na Útok laserom a medzitým niekoľkokrát za sebou na Útok raketou. Zbrane môžete aktivovať i priamo: klávesom [CTRL] laser, medzerníkom rakety.

Ešte jeden tip: V časti Extra nájdete takzvaný Raketový booster. S ním môžete rakety odpaľovať dvakrát rýchlejšie!

Ako tretí druh zbrane máte k dispozícii míny. Tieto máte v sklade spolu s raketami. Behom vášho letu po mape hviezd môžete mínu položiť jednoduchým stisnutím klávesy [M] alebo [Y]. Mína bude aktívna po cca 5 minútach. Pokiaľ sa k míne priblíži iný astronaut, exploduje. Buďte teda opatrný, pretože ak exploduje mína v blízkosti vašej lode, budete tiež poškodený!
3/25
ROZVRHNUTIE KLÁVES

Útok
Zameranie protivníka funguje kliknutím myši. Kliknite kurzorom myši na NPC alebo nepriateľskú vesmírnu loď a protivník bude zameraný. Útok môžeš previesť i klávesnicou.

- [CTRL] aktivuje laser, ďalší stisk klávesy CTRL útok preruší.
- medzerníkom sa odpaľujú rakety, a síce tie, ktoré ste v čase útoku vybrali. Keďže raketomet musí byť po výstrele najprv znova nabitý, trochu to trvá, kým je možné odpáliť ďalšiu raketu (nabíjanie prebieha automaticky).

Výmena munície
[1] - klávesa 1 zvolí muníciu LCB-10 (jednoduchá škoda)
[2] - klávesa 2 zvolí muníciu MCB-25 (dvojnásobná škoda)
[3] - klávesa 3 zvolí muníciu MCB-50 (trojnásobná škoda)
[4] - klávesa 4 zvolí muníciu MCB-100 (dá sa získať len pri zvláštnej príležitosti, štvornásobná škoda)
[5] - klávesa 5 zvolí muníciu SAB-50 (absorbér štítu)

Výmena rakiet a umiestnenie mín
[E] - zvolí rakety R310 Seeker (max. 1.000 škôd jednou strelou)
[R] - zvolí rakety PLT-2026 Hiob (max. 2.000 škôd jednou strelou)
[T] - zvolí rakety PLT-2021 (max. 4.000 škôd jednou strelou)
[M] nebo [Y] - položí ACM-1 približovaciu minu (20% škody pri detonácii) (za minútu je možné položiť jednu minu)

Skoky, konfigurácia vesmírnej lodi a odhlásenie
[J] - aktivuje v blízkosti skokové brány skok na susednú mapu.
[C] - prepína pri každom stlačení klávesy medzi konfiguráciou 1 a konfiguráciou 2. Po zmene konfigurácie môže byť opäť zmenená až po krátkej chvíli.
[L] - spustí odhlásenie. Po uplynutí odpočítavania opustí loď vesmír a hviezdna mapa sa zavrie.

Nastavení viditeľnej oblasti
[H] - vypne ukazovateľ/riadiaci prvok (HUD) na hviezdnej mape, ďalšie stlačenie [H] ho opäť zapne. Pri vypnutom HUD informuje v ľavom hornom rohu písmeno „H“ na to, že môžeš touto klávesou ukazovatele opäť zapnúť.
[B] - zapne opäť pri vypnutom HUD minimapu.
[F] - vypne bonusové boxy, zdroje, míny a vlastné alebo cudzie cargo-boxy.
4/25
LODE

Ako získam loď?
- nákup v hangáru (normálna loď za kredity, elitné lode za Uridium).
- aukcie v obchode (elitné lode je tu možné vydražiť za kredity).

Môžem vlastniť viac lodí naraz?
Nie. Kúpená loď nahrádza predchádzajúcu loď. To znamená, že máte maximálne jednu loď, ktorú môžete riadiť a vlastniť.

Čo sa stane, ak som získal inú loď?
Váš majetok (zbrane, munícia, generátory, extra) zostane pri zmene lode zachovaný, môže byť ale využitý len v takom rozsahu, aký má nová loď priestor a možnosti. Pokiaľ má nová loď napr. menej miesta pre laser, lasery naviac zostanú v hangári.
Pri nákupe väčšej lode je potom možné využívať tieto lasery opäť v plnom rozsahu.

Je možné lode predávať alebo vydražiť?
Nie.
5/25
OPRAVY

Ako môžem vo vesmíre opraviť svoju loď?
Pokiaľ nebola loď celkom zničená (0 BŽ), môžeš svoje body života obnoviť opravovacím robotom.
Opravovacieho robota je možne získať:
- nákupom v hangári medzi Extra (základná verzia za kredity, elitná verzia za Uridium)
- alebo v aukcii v obchode (elitné verzie sa dražia za kredity)
Opravovací robot Vám po kúpe ostane až kým nekúpite nového napr. lepšiu verziu. Opravovacieho robota je možné využívať neobmedzene.

Ako funguje opravovací robot?
- Musí byť aktivovaný (na hviezdnej mape): klikni dole na tlačítko Robot+Extra, potom na tlačítko ROB. Opravovací robot opravuje tak dlho, pokiaľ nie sú body života opäť na maxime. Pokiaľ má znovu opravovať, je treba opätovnú aktiváciu.
- Nechcené prerušenie opravy: ak sa loď pohne nebo ak je loď zasiahnutá, preruší robot opravu a musí byť znovu aktivovaný (kliknutím na ROB).

Čo mám robiť, ak má moja loď 0 bodov života?
Ak je loď úplne zničená, nemôžete sa už vydať na cestu do vesmíru a hviezdna mapa zostane uzavretá.
Máte tieto možnosti:
- oprava aktuálnej lodi za 500 Uridia (neoplatí sa u Phönix Starjet, pretože táto loď je zadarmo).
- nákup nové lodi (pozri Ako dostanem loď?. Pokiaľ máte Phönix Starjet, tak si vezmite vždy novú loď namiesto toho, aby ste Phoenix Starjet nechali opraviť).
6/25
ÚLOHY

Čo sú to úlohy?
Úlohy sú misie, pri ktorých musíš splniť určité zadania.
To môžu byť práca, čiže špeciálne zákazky, pri ktorých potrebuje tvoja firma pomoc, alebo je to výzva, kde sa vyhodnotí tvoj výkon a takto sa môžeš porovnávať s ostatnými hráčmi.
Splnením zadanej pracovnej úlohy čakajú na teba zaujímavé odmeny.

Niektoré vyriešené pracovné úlohy sa čiastočne vyhodnocujú a potom sa zobrazia ako výzva.

Ako môžem úlohu prijať?
V menu, v časti Úlohy sú oblasti Práca a Výzvy, v ktorých sa zobrazí zoznam všetkých úloh, ktoré sú ti k dispozícii. Ak prijmeš prácu alebo výzvu, na hviezdnej mape sa ti zobrazia dodatočné informácie, ktorými si informovaný o aktuálnom stave tvojej úlohy. Ak si prijal viaceré úlohy naraz, pomocou bielych bodov hore napravo môžeš zvoliť, ktorá úloha sa ti zobrazí. Súčasne je možné prijať maximálne 3 úlohy.

Počítajú sa nazbierané suroviny, zdroje a pod. pre všetky prijaté úlohy?
Nie, predmety a veci ako zdroje alebo zničení súperi sa samozrejme vždy rátajú len pre jednu úlohu.
Tip: Pomocou blikanie príslušného bieleho bodu hore napravo môžeš rozpoznať, že stav jednej z nezvyolených úloh sa práve zmenil.

Dostanem odmenu za prácu ešte raz, ak ho ukončím ako výzvu?
Nie, pri výzvach ide len a len o to, aby sa mohli hráči vzájomne porovnávať a takto si vylepšovať svoje schopnosti.

Je dôležité v akom poradí vyriešim čiastkové úlohy?
Určité čiastkové úlohy je možné vykonať len postupne. Sú opísané ako V poradí a sú očíslované.
Okrem toho sú úlohy, pri ktorých musíš vyriešiť len určitý počet zadaní. Je len na tebe, pre ktorú zo zadaní sa rozhodneš.

Aké sú druhy úloh?
Aby bolo možné vytvoriť lepší prehľad o rôznych úlohách, každá úloha je označená ikonou, podľa ktorej spoznáš, aká bude tvoja hlavná úloha:
- zničenie nepriateľskej lode
- zber surovín alebo objavenie nových oblastí na orbite

Okrem toho, hodinky pri ikonách ťa informujú o tom, či pri danej úlohe ide aj o čas.
7/25


Na čo je postup v leveloch?
- prístup k ďalším mapám: od levelu 2, 3, 5, 6 a 10 dostanete nové prístupy (je možné používať portálové brány), od levelu 17 máte prístup ku všetkým mapám (môžete využívať všetky portálové brány)
- prístup k úlohám: v závislosti na levelu sa otvárajú nové úlohy
8/25
ČESŤ

Ako dostanem česť?
- ničením NPC (počítačom riadených lodí votrelcov)
- ničením vesmírnych lodí iných firiem

Ako môžem stratiť česť?
- odstrelením vesmírnych lodí vlastnej firmy (modré meno a kruh výberu) stratíte 100 cti a 1.000 kreditov.
- ukradnutím cudzích cargo-boxov (modré s odpočítavaním)
(výnimka: žiadne odpočítanie cti neprebehne, ak je vesmírna loď vlastnej firmy zbavená právnej ochrany, čiže má najmenej mínus 500 cti.)

Načo potrebujem česť?
Umiestenie: body za česť přrcházajú 1/100 do Haly slávy (BZ/1.000 + Česť/100), 1.000 bodov za česť teda prinesie 10 bodov v rebríčka.
- Lepšie ceny surovín pri predaji. Počíta sa: cena suroviny * (1 + body za česť / 500.000). Maximálne to ale môže byť cena suroviny * 2 (čiže dvojnásobná predajná cena).
- Okrem toho má negatívna česť negatívny vplyv na škody, ktoré pri útoku spôsobujete:
ČESŤ menšia ako -200 = 10% škôd menej (dosahujete už jen 90% normálnych škôd)
ČESŤ menšia -500 = 20% škôd menej (dosahujete už len 80% normálnych škôd)
ČESŤ menšia -1.000 = 40% škôd menej (dosahujete už len 60% normálnych škôd)
ČESŤ menšia -2.000 = 70% škôd menej (dosahujete už len 30% normálnych škôd)
ČESŤ menšia -10.000 = 90% škôd menej (dosahujete už len 10% normálnych škôd)
9/25
ZDROJE / RUDA

Aké zdroje existujú
Existuje 7 druhov zdrojov:
-4 (nezušľachtené) východzie zdroje: Prometium (červené), Endurium (modré), Terbium (žlté), Xenomit (strieborné, ale nie je možné to nájsť vo vesmíre)
- 3 zušľachtené zdroje: Prometid (ružový), Duranium (zelené), Promerium (žlté/oranžové)

Ako sa dostanem ku zdrojom?
1. Prometium, Endurium, Terbium
Zbieranie: zdroje sa nachádzajú vo vesmíre a je možné ich zhromažďovať v nákladnom priestore lodi. Na zdroje stačí kliknúť a prenesú sa automaticky do vášho nákladného priestoru.
- Mapa X-1: Prometium, Endurium
- Mapa X-2: Prometium, Endurium, Terbium
- Mapa X-3 / X-4: Endurium, Terbium
Zostrelením NPC:
- Streuner: 10 Prometium, Endurium
- Lordakia: 20 Prometium, Endurium, Terbium
- Saimon: 40 zo všetkých 3 zdrojov a 2 Prometid a 2 Duranium
2. Xenomit
Dá sa vydražiť za kredity alebo okamžite nakúpiť za Uridium v obchode.
Ak zostrelíte reálneho hráča a on má Xenomit na palube, môžete tento zdroj získať.
3. Prometid, Duranium, Promerium
Zušľachťovanie: Tieto zdroje môžete vyrobiť v laboratóriu zo štyroch vyššie menovaných zdrojov. Presné "recepty" vidíte v hangáru v časti Laboratórium.
Taktiež dostanete tieto zdroje zostreľovaním protivníkov.

Kde sú uskladnené zdroje?
Všetky zdroje sa nachádzajú vždy v nákladnom priestore lode. Naložené množstvo je možné sledovať v laboratóriu. Tieto zdroje sa pri zničení vlastnej lode môžu z časti stratiť (pozri. hore "Zničiť protivníka").
Zvláštne postavenie má Xenomit, ktorý síce môžete získať i pri zostrelení reálnych protivníkov alebo vedúcich NPC, tento prípad je ale ojedinelý.

Čo môžem zo zdrojmi urobiť?
- Predávajte ich za kredity na vlastnej firemnej základni (Mapa X-1): všetky zdroje okrem Xenomitu.
- Zošľachťujte ich v laboratóriu.
- Vylepšujte zbrane zušľachtenými zdrojmi.

Čo prinesie zušľachťovanie, predaj a vylepšovanie zbraní?
- zušľachťovanie zmenšuje potrebný skladovací priestor (pretože viac jednotiek východzích zdrojov sa premení na jednotku zušľachteného zdroja).
- Pri predaji zušľachtených zdrojov je zisk menší, ako keď predávate pre ne potrebné množstvo východzích zdrojov.
- Vylepšovanie zbraní:
1. Prometid: jedna jednotka zvýši silu streľby u lasera alebo rakety o 15% na 10 striel (až 1'000 striel môže byť posilnených do zásoby).
2. Duranium: jedna jednotka zvyšuje výkon generátoru pohonu alebo štítu o 10% na 10 minút.
3. Promerium: jedna jednotka zvyšuje silu streľby o 30% alebo výkon generátora o 20%.
10/25
BONUSOVÉ BOXY

Čo to sú bonusové boxy?
Bonusové boxy sú malé, vo vesmíru rozptýlené boxy, v ktorých nájdete užitočný obsah. Bonusové boxy je možné nájsť na všetkých mapách.

Co je v bonusových boxoch?
V bonusových boxoch nájdete:
- laserovú muníciu
- kredity
- Uridium
- jackpot-eura pre váš jackpot
Množstvo ktoré dostanete je rôzne. Nechajte sa prekvapiť!
11/25
URIDIUM

Ako dostanem Uridium?
- zbieraním bonusových boxov: niektoré (ca. 6%) obsahujú 20, 50 alebo 100 Uridia.
- ničením NPC
- plnením úloh: napr. 20 až 50 Uridia ako odmena.
- nákupom v časti Kredity v hangári: napr. 1,99€ = 5'000 Uridia, 10€ = 30'000 Uridia.

Na čo potrebujem Uridium?
- Na opravu kompletne zničenej lode (0 BZ) v hangári za 500 Uridia, alebo na opravu stíhačiek.
- Nákup elitných predmetov (lode, generátory, zbrane, munícia, extra) v hangári. Tieto predmety je ale taktiež možné vydražiť v obchode za kredity.
12/25
KREDITY

Ako dostanem kredity?
- zbieraním bonusových boxov: niektoré (ca. 40%) obsahujú 200, 500 alebo 1'000 kreditov.
- zostreľovaním NPC.
- plnením úloh: cca 1'000 až 10'000 kreditov ako odmena.
- výmenou Uridia v časti Kredity: v pomere 1:10, napr. 10 Uridia = 100 kreditov. (To by ste ale mali využívať len v núdzi, pretože nie je možné menit kredity na Uridium.)

Na čo potrebujem kredity?
- Nákup predmetov (lode, generátory, zbrane, munícia, extra) v hangári (okrem elitných predmetov) alebo vydraženie v obchode (len elitné predmety).
- Vstup do klubu (50'000 kreditov), založenie klubu (300'000 kreditov) a pre individuálne stanované dane v klane.
13/25
KLANY

Čo je klan?
Klan je zoskupenie hráčov, ktorý sa spojili, aby dosahovali svoje ciele spoločne. Niektoré klany chcú byť najväčšie a najsilnejšie, iné klany chcú byť čo najbohatšie atď.
Každý klan má takzvanú skratku klanu, ktorá sa skladá z 3 až 4 písmen alebo číslic. Väčšinou sú tú presné skratky klanu.

Aké výhody prináša klan?
Keďže sa klan väčšinou skladá z viacerých hráčov (max. 50), ponúka ochranu a pomoc. Ochrana v tom zmysle, že vám členovia klanu pomôžu, ak budete mať problémy (napr. s úlohami), a že klan môže vďaka svojim príjmom z daní kreditmi podporiť svojich členov.

Aké nevýhody prináša klan?
Klan prináša len dve nevýhody hodnými zmienky. Za prvé musíte každý deň platiť stanovenú daň (0 - 5%). Za druhé musíte za istých okolností niesť následky chýb iných. Ak jeden z členov klanu spôsobí problémy a klan sa takto dostane do vojny z inými klanmi, tak ste toho tiež súčasťou a bojujete za klan - aj keď ste to možno ani nechceli.
Jeden za všetkých, všetci za jedného - to je motto života v klane. Preto by ste mali každopádne hľadať klan, ktorý sa vám bude páčiť a v ktorom sa budete cítiť dobre.
14/25
ZÓNY NEÚTOČENÍ (ZN)

Čo je ZN?
ZN je zóna neútočenia. To znamená, že kým sa v danej zóne nachádzate, tam nemôžete byť napadnutý.
Výnimka:
Pokiaľ na vás nejaký protivník strieľa a vy vletíte do ZN, bude vám i napriek tomu spôsobovať škody, pretože útok začal už predtým.
Pokiaľ k vám na mapu priletí nepriateľská (červená) loď, môžete na ňu vnútri ZN strieľať. V okamžiku, keď na ňu ale zaútočíte, môžete byť tiež napadnutý, pretože ochrana ZN po zaútočení bude zrušená.
ZN platí len na firemných mapách. Pokiaľ sa nachádzate v ZN nepriateľskej firmy, nedostanete tam žiadnu ochranu.

Upozornenie: Bojové mapy 4-1, 4-2, 4-3 a 4-4 nemajú žiadne ZN.

Kde sú zóny neútočenia?
ZN sa nachádzajú na základni a na všetkých portálových bránach vašich domovských máp.
15/25
BOJOVÉ MAPY

Čo to sú bojové mapy?
Bojové mapy (4-1, 4-2, 4-3 a 4-4) sú špeciálne PvP-bojové mapy (Player-vs-Player). Tam dostanete za každé zostrelenie o 50% viac skúseností a cti!
I v bonusových boxoch na bojových mapách nájdete o 50% viacej obsahu. Bojové mapy nemajú žiadne ZN, to znamená, že ak ste pod paľbou, nemôžete uniknúť: pretože pod paľbou nefunguje portálový skok na inú mapu.
16/25
STÍHAČKY

Čo sú to stíhačky?
Stíhačky doprevádzajú vašu loď na mape a podporujú ju podľa výbavy pomocou extra, laserovými strelami alebo silou štítu. Môžete sa teda sami rozhodnúť, či chcete bojovú loď alebo radšej vsadíte na istotu a preto vybavíte vašu loď veľkou silou štítu.

Ako získam stíhačky?
Stíhačky môžete kúpiť v hre v hangári v časti Stíhačky. Cena stíhačky stúpa s každou zakúpenou stíhačkou. Je rozdiel, či si kúpite stíhačku za Uridium alebo za kredity.

Tieto dva typy stíhačiek sa líšia priestorom a designom
- stíhačka za kredity sa nazýva Flax. Flax má jeden voľný slot.
- stíhačka za Uridium sa nazýva Iris. Iris má dva voľné sloty.

Čo môžem robiť so stíhačkami?
V časti Vybavenie v hangári môžete svoje stíhačky vyzbrojiť lasermi, generátormi štítov a extra. Generátory rýchlosti nemôžete v stíhačke použiť. pretože na stíhačke ktorá plní funkciu sprievodnej lode by nemali význam. Stúpajúcim levelom vašej stíhačky stúpa tiež i sila laseru alebo generátora o určité množstvo percent.

Koľko stoja stíhačky?
Ceny stíhačiek sú nasledujúce:
Za Flax:
1. stíhačka 100'000 kreditov
2. stíhačka 200'000 kreditov
3. stíhačka 400'000 kreditov
4. stíhačka 800'000 kreditov
5. stíhačka 1'600'000 kreditov
6. stíhačka 3'200'000 kreditov
7. stíhačka 6'400'000 kreditov
8. stíhačka 12'800'000 kreditov
Za Iris:
1. stíhačka 15'000 Uridia
2. stíhačka 24'000 Uridia
3. stíhačka 42'000 Uridia
4. stíhačka 60'000 Uridia
5. stíhačka 84'000 Uridia
6. stíhačka 96'000 Uridia
7. stíhačka 126'000 Uridia
8. stíhačka 200'000 Uridia

Koľko stojí oprava a ako často musím stíhačky opravovať?
Oprava stíhačky stojí 500 Uridia pre normálneho hráča, Premium-hráči platia za stíhačku a opravu len 250 Uridia.
Kedy si svoje stíhačky opravíte, je len na vás. Stav poškodenia stíhačky sa vám ukazuje v %. Ale pozor: Pokiaľ vaša stíhačka dosiahne 100%, bude zničená a vy stíhačku stratíte. Stupeň poškodenia vašej stíhačky stúpa len vtedy ak je loď zničená.

Čo sa stane s výzbrojou, ktorá je v stíhačke?
Ak je vaša stíhačka zničená alebo ju opäť predáte, dostanú sa predmety opäť do skladu. Nestratíte tak žiadne generátory, lasery alebo extra.

Môže sa pomocou extra viackrát vyzbrojiť?
V jednej konfigurácii môžete použiť len jedno extra z daného typu. Vybavenie 2 opravovacími robotmi alebo 2 portálovými CPU nie je možné. Vďaka stíhačke ale môžete používať i viac extra rôzneho typu zároveň.

Čo to je level stíhačky a ako sa zvyšuje?
Level vašej stíhačky vychádza zo skúseností zozbieraných od času ich nasadenia. Podľa levelu sa mení tiež aj vzhľad vašej stíhačky. Pritom existuje 6 rôznych levelov. Vďaka vyššiemu levelu vaša stíhačka spôsobuje vyššie škody alebo stúpa alebo sila štítu vašej lode stúpa podľa výstroje vašej stíhačky.
Uvážte, že stíhačka každou opravou stratí jeden level - ten si musíte opät vypracovať.

Strieľa stíhačka automaticky?
Nie. Stíhačka strieľa en vtedy, keď strieľate na protivníka. V inom prípade zostáva stíhačka neaktívna.

Sú moje stíhačky maskované, keď je maskovaná i moja loď?
Áno. Keď sa vaša loď maskuje, sú maskované i vaše stíhačky.
17/25
ZNAKY HODNOSTI

Čo sú znaky hodnosti?
- Znaky hodnosti sú malé grafiky pred užívateľskými menami pod loďami na mape, ktoré zobrazujú, ako dobrý je hráč podľa určitého vzorca.

Ako znie vzorec?
Aktuálny vzorec:
+ bodov za skúsenosti / 100'000
+ bodov za česť / 100
+ level * 100
+ počet dní od registrácie * 6
+ typ lode (Phoenix = 1, Goliath = 9) * 1'000
+ zostrelené vesmírne lode cudzích firiem * 3
+ zostrelení votrelci / 2
+ splnené úlohy * 100
- zostrelení členovia firmy * 100
- zostrelenia členmi cudzích firiem * 4
- zničenie radiačnou zónou * 8
- Phönixov zostrelených v cudzích firmách * 2
Každý užívateľ tak dostane hodnotu a tá sa porovnáva so ostatnými užívateľmi.

Aké hodnosti existujú?
1. Generál (max. 1 na firmu)
2. Generál junior (0,01%)
3. Šéf plukovník (0,10%)
4. Plukovník (0,50%)
5. Plukovník junior (1,00%)
6. Šéf major (1,50%)
7. Major (2,00%)
8. Major junior (2,50%)
9. Šéf kapitán (3,00%)
10. Kapitán (3,50%)
11. Kapitán junior (4,00%)
12. Šéf dôstojník (4,50%)
13. Dôstojník (5,00%)
14. Dôstojník junior (6,00%)
15. Šéf seržant (7,00%)
16. Seržant (8,00%)
17. Seržant junior (9,00%)
18. Šéf astronaut (10,0%)
19. Astronaut (12,39%)
20. Astronaut junior (20,00%) Táto

Tabuľka je prepočítavaná raz denne. Ako základ slúžia všetky relevantné čísla (pozri výpočet hore), ktoré boli docielené od vlastnej registrácie.

Keďže sa táto tabuľka mení, môže sa vyskytnúť kolísanie hodností. Pretože sa nepočíta len vlastný výkon, ale aj vzťah ku výkonu ostatných užívateľov.
18/25
JACKPOT-BATTLE

Tu nájdete niekoľko základných informácií o Jackpotbattle.

Na čo sú dobré čiastky v eurách?
Čiastky euro, ktoré nájdete, môžete zbierať a v súťaži 2. nedeľu v mesiaci ju môžete vyhrať: čiastky v eurách dostane víťaz vyplatenú v reálnych peniazoch. Jackpot-eura sa v priebehu zbierania zrátajú a plnia váš jackpot.

Kde nájdem eura?
Čiastky v eurách nájdete v bonusových boxoch, ktoré je možné nájsť na mapách.

Ako dlho môžem zbierať eura?
Eura môžete zbierať po celú dobu. Šťastný výherca jackpotbattle po víťazstve začína od nuly. U všetkých ostatných sa čiastky v eurách spočítavajú i ďalej; i po skončení súťaže.

Čo je Jackpot-Battle?
Každú 2. nedeľu v mesiaci sa otvorí vždy o 14:00 hod. špeciálna hviezdna mapa: ide o bitku, kde sa môžete dobrovoľne zúčastniť. Kto o 22:00 hod. zostane na mape ako posledný, dostane vyplatený svoj jackpot. Ak viac lodí bude mať viac ako 0 BZ. o víťazovi rozhoduje lós.

Upozornenie:
Kto už bol raz zostrelený, nemôže sa na túto mapu vrátiť. Jackpotbattle NEOVPLYVŇUJE hru užívateľov, ktorí sa bitky nezúčastnia.

Jak sa môžem zúčastniť súťaže ?
Registrácia do battle sa otvára 2 dni pred začiatkom a v hre sa objavuje pop-up okno. Do neho môžete zadať svoje údaje pre účasť na súťaži, aby ste sa mohli zúčastniť. Kto sa zaregistruje pre súťaž do 13:30 druhú nedeľu v mesiaci, bude automaticky o 14 hod. na súťažnej mape, bez ohľadu na to, či je práve online alebo nie. Zničení pri jackpot-battle je bezplatné a ani stíhačky neutrpia žiadne škody.

Pozor: Na túto súťaž by ste sa mali dobre vyzbrojiť!

Čo dostane víťaz?
Víťaz jakpotbattle dostane obsah svojho jackpotu v eurách (teda to, čo do tej doby nazbieral v čiastkach v eurách; max. 10'000€). Pokiaľ si nič nenazbieral, ani nič nevyhrávaš.
Výhru dostane víťaz prevodom, preto je treba pri registrácii do battle zadať svoje bankové spojenie.

Ako začína jackpot-battle?
Od 14 hod. sú všetci užívatelia postupne presúvaní na battle-mapy. Asi do cca. 14.20 hod. je táto časť ukončená, do tej doby na mape nie sú možné žiadne útoky. Máte teda cca. 20 minút ochranu pred útokmi, až kým nedorazia všetci užívatelia.

Ako prebieha rozdelenie?
Existuje viacero máp. Na každú mapu sa dostane 500 užívateľov, ktorí sú vyberaní náhodným spôsobom. Keď zostane asi 500 užívateľov, všetci sa dostanú na finálnu mapu a môžu bojovať o víťazstvo. Jackpot-battle končí o 22 hod. Pokiaľ až do tej doby prežije viac ako jeden užívateľ, rozhodne lós.
19/25
OCHRANA ZAČIATOČNÍKOV

Čo je ochrana začiatočníkov?
Táto ochrana sa delí do 2 kategórií:
- Na štartovacej mape - X-1 - sa každému užívateľovi do levelu 6 zobrazujú protivníci na minimape s oranžovým políčkom. Pritom takto sú zobrazení len užívatelia z nepriateľských firiem. NPC je i naďalej zobrazené obvyklým spôsobom.
- Na mapách X-1 a X-2 majú všetci užívatelia ukazovateľ nebezpečenstva. Ten sa nachádza na pravom okraji minimapy. Pokiaľ sa na túto mapu presunie užívateľ z inej firmy, ukazovateľ nebezpečenstva stúpne. Takto môžete vždy hneď vidieť, aké je vysoké nebezpečenstvo na tej ktorej mape.

Protivníci sa zobrazujú ako oranžové políčka len na X-1 mapách. Systém, ktorý vám protivníkov zobrazuje na X-1 mapách oranžovo, platí len do levelu 6. Ukazovateľ nebezpečenstva na mapách X-1 a X-2 je nezávislý na levelu.
20/25
SYSTÉM TITULOV

Čo je to titul?
Tituly sú vyznamenania pre užívateľa. Na hviezdnej mape sa zobrazujú spoločne s menom, odznakom hodnosti a firemnou príslušnosťou žltým písmom nad menom. Na začiatku existovalo 10 titulov; z času na čas ale pribúdajú nové tituly. V príslušných témach, diskusných skupinách môžete názvy titulou určiť i vy.

Aké tituly existujú?
Napríklad Master of the Orbit, Imperátor, Lovec Goli, Lovec votrelcov ...

Ako často sa tieto tituly vyskytujú?
Tituly existujú vždy len jeden na serveri.

Ako získam titul?
Pokiaľ vidíte užívateľa s titulom, môžete ho zostreliť a získate tak titul. Ak už máte nějaký titul, starý sa prepíše a nejaký votrelec dostane váš doterajší titul. Keď potom porazíte votrelca s titulom, zoberiete mu súčasne i jeho titul.

Môžem svoj titul aj stratiť?
Áno. Pokiaľ vás zničí NPC alebo nejaký hráč, bude vám titul odobratý a NPC alebo nepriateľský hráč bude lietať s týmto titulom. Ak jiný užívateľ zničí tohoto NPC, získa tak i jeho titul.
Ak sa odhlásite a ste offline viac ako 48 hodín, je vám titul tiež odobratý a titul prevezme nejaký votrelec. Tak môže titul získať opäť iný užívateľ. I váš pobyt v ZN sa hodnotí ako čas offline - takže vždy pekne obhajujte svoj titul! Útok je najlepšia obrana!

Je možné vidieť, kto momentálne tituly vlastní?
Áno. V hale slávy môžete kedykoľvek, kto aký má titul a ako dlho ho už vlastní. Okrem toho vidíte, kto mál k titulu najbližšie. Pre každý titul tedy existuje Top10 rebríček.
21/25
GALAKTICKÁ BRÁNA

Čo mi prinesie materializovanie Galaktickej brány?
Pomocou materializovania môžeš vytvoriť 3 nové skokové brány a takto sa dostať do neznámych galaxií.

Čo ma v týchto galaxiách čaká?
Ak si postavil bránu, môžeš sa presunúť do galaxie, ktorá sa skrýva za bránov a tam čeliť novým výzvam. Vládneš všetky úlohy v galaxii, čaká ťa tučná odmena.

Môžem bránu použiť i viackrát?
Nie, ak si už bránu použil, musíš bránu opätovne postaviť aby si sa mohol do galaxie opäť dostať. Ostatné nedokončené brány ale zostanú nezmenené.

Môžem sa z jednej z troch galaxií presunúť i naspäť?
Nie, buď budeš zničený alebo zvládneš výzvy a úlohy galaxie.

Čo sa stane ak už časť brány mám?
Ak už máš jednu časť brány, už ju nemôžeš stratiť. Môžeš nazbierať až 5 a použiť ich pri materializácii ako multiplikátor. Podľa toho koľko častí brán máš, dostaneš pri.
- 1 časti brány dvojnásobok
- 2 častiach brány trojnásobok
- 3 častiach brány štvornásobok
- 4 častiach brány päťnásobok
- 5 častiach brány šesť násobok

Ak si teda nazbieral 5 častí brány, pri ďalšom použití materializácie dostaneš šesťnásobok zadanej hodnoty!

Môžem ako nazbierať viac ako 5 častí multiplikátora?
Nie, ak máš všetkých 5 častí dvakrát, budú pri najbližšom použití materializácie automaticky použité ako multiplikátor.

Čo sa stane ak sa pri použití multiplikátora dostanem k novej časti brány?
Potom dostaneš len nové časti pre tvoju bránu. Nedostaneš žiadne časti dvakrát. Ak si napr. použil multiplikátor pre časti 5. brány a pre bránu potrebuješ len 2 časti, zvyšok dostaneš vo forme munície alebo darčekovej poukážky.

Môžem vyhrať len časti brán?
Nie, okrem častí brán môžeš vyhrať tieto predmety:
- všetky druhy elitnej munície (od 20 do 140 striel)
- elitné rakety a míny (od 2 do 12 ks)
- poukážku na opravu
- Xenomit (od 5 do 7 ks)

Čo sa stane ak je môj sklad munície plný?
I vtedy dostaneš muníciu. Bez ohľadu na to, či máš dostatok skladovacieho priestoru alebo nie.

Sú aj pasce?
Nie, každý materializačný proces znamená výhru. Ak by si danú časť brány už mal, môžeš ho použiť ako multiplikátor.

Koľko stojí materializačný proces?
Materializačný proces stojí 100 Uridium. Za materializačný proces dostaneš buď časť brány alebo výhru v minimálnej hodnote 100 Uridium.

Okrem toho si môžeš vybojovať extra energiu. A potom nemusíš platiť za použitie materializácie.

Môžem si určiť kedy využijem poukážku na opravu?
Poukážka bude použitá pri najbližšej oprave tvojej lode alebo tvojej stíhačky. Nemôžeš určiť, či poukážku použiješ alebo nie.

Som Premium-člen, bude i napriek tomu pri oprave lode poukážka použitá?
Pretože oprava tvojej lode je zadarmo, poukážka nebude použitá.
22/25
CPU

Čo sú CPU?
CPU sú pomôcky a rozšírenia pre tvoju loď. Zjednodušia ti boj, umožnia ti získať viac informácií o súperovi a povolia výrobu špeciálnych zbraní.

Ktoré CPU pomáhajú v boji?
V boji ti pomôžu tie CPU, ktoré vylepšujú zbrane (boost CPU), skrátia dobu opätovného odpálenia mín alebo umožnia špeciálnu kombináciu zbraní.

Ktoré CPU zosilňujú účinok mojich zbraní?
Zameriavacie-CPUs AIM01-CPU a AIM02-CPU vylepšia zameriavací systém lode a znížia pravdepodobnosť nepresnosti tvojich laserov na palube.

AIM01-CPU zníži nepresnosť o 25% a spotrebuje na jednu salvu 10 ks Xenomitu.
AIM02-CPU zníži nepresnosť o 50% a spotrebuje na jednu salvu 10 ks Xenomitu.

Automatické vylepšenie zbraní automaticky vylepšujú a obohacujú lasery a rakety surovinami z laboratória.

NC-AWB obohatí laser a rakety surovinami, ktoré máš v laboratóriu aktuálne k dispozícii.
NC-AWR obohatí len rakety surovinami, ktoré máš v laboratóriu aktuálne k dispozícii.
NC-AWL obohatí len lasery surovinami, ktoré máš v laboratóriu aktuálne k dispozícii.

Ktoré CPU skracujú dobu opätovného použitia mojich zbraní?
Raketový turbo-modul a mínové turbo-CPU MINT01 a MINT02 skrátia čas na opätovné odpálenie rakety alebo na opätovné položenie a odpálenie míny popr. smartbomby alebo insta-štítu.
Raketový turbo-modul zdvojnásobí rýchlosť vrhača rakiet.
MINT01-CPU skráti čas opätovného odpálenia míny alebo z mín produkovaných predmetov o 25%.
MINT02-CPU skráti čas opätovného odpálenia míny alebo z mín produkovaných predmetov o 50%.

Ktoré CPU umožnia špeciálnu formu útoku?
AROL-X-CPU, SMB01-CPU a ISH01-CPU umožňujú v boji použiť alternatívnu stratégiu.
AROL-X automaticky odpaľuje zvolené rakety počast vlastného laserového útoku.
SMB01-CPU generuje z 10 mín a 100 ks Xenomitu smartbombu, ktorá exploduje ako mína, ale tebe samému pri výbuchu nespôsobí žiadne škody.
ISH01-CPU ťa po dobu 3 sekúnd chráni pred akýmkoľvek útokom. Počas nasadenia spotrebuje 10 mín a 100 ks Xenomit.

Pre smartbomby a insta-štíty platia rovnaké doby opätovného použitia ako pre míny.

Ktoré CPU rozširujú už používané funkcie?
Rozširovacie-CPUs umožnuje použitie rozšírenej výstroje lode. Zvyšujú počet slotov na špeciálnu výstroj pre danú konfiguráciu. Jump-CPU umožňujú skoky na susedné mapy. Radar-CPU zobrazuje na mape tvoj diplomatická status.
SL01-CPU poskytuje 2 nové sloty, SL02 4 a SL03-CPU až 6 dodatočných slotov pre extra na lodi. V jednej konfigurácii je možné použiť len jeden CPU-Slot.
JP01-CPU umožní skok na domovskú základňu X-1, funguje však maximálne do mapy X-4 a nefunguje na PVP mapách (4-X)! Živostnosť predstavuje 10 skokov.
JP02-CPU ponúka tiež skok na domovskú základňu X1, ale funguje zo všetkých máp. Živostnosť predstavuje 20 skokov. V jednej konfigurácii je možné použiť len jedno CPU.RD-CPU zobrazuje na minimape diplomatický status.

Ktoré CPU ma zachránia z nepeknej šlamastiky a pomôžu v bežnom dni?
Auto-opravovací robot CPU automaticky spustí opravovacieho robota, v prípade že je na palube k dispozícii a v prípade, že loď je nutné a možné opraviť.
AM-CPU nakupuje automaticky 10'000 striel laserovej munície v prípade, že na palube sa nachádza menej ako 1000 ks. Želané množstvo a typ je závislé na nastavení v časti výstroj.
CPU na opravu stíhačiek opravuje po zničení tvojej lode tvoje stíhačky automaticky.
DR01-CPU opravuje pri zničení lode automaticky stíhačky v prípade, že sú poškodené na 70% a viac percent a že je dostatok Uridia. Životnosť je 8 opráv.
DR02-CPU opravuje pri zničení lode automaticky stíhačky v prípade, že sú maximálne poškodené a že je dostatok Uridia. Životnosť je 32 opráv. V jednej konfigurácii je možné požiť len jedno opravovacie CPU.
Maskovacie-CPU CL04K ponúka 10 maskovaní, ktoré urobia tvoju loď až do tvojho vlastného útoku neviditeľnou.
23/25
ZOSILŇOVAČ

Čo sú to zosilňovače?
Zosilňovače ti dodajú dodatočnú energiu alebo silu, aby si mohol dobre a efektívne hrať.
Každý zosilňovač zvýši (zosilní) hodnotu tvojho konta alebo lode.
- zosilňovače môžete kúpiť za Uridium alebo je možné pohodlne uzavrieť predplatné.
- každý zosilňovač je od momentu nákupu aktívny presne stanovený čas, ktorý je uvedený v opise. Čas dokedy máš zosilňovač k dispozícii sa ti odratúva len vtedy, keď si na hviezdnej mape.

Aké zosilňovače existujú?
Zosilňovač bodov skúseností
Dodá ti bonus pri zbieraní bodov skúseností.

Zosilňovač cti
Dodá ti bonus pri zbieraní cti.

Zosilňovač škôd
Dodá ti bonus na všetky škody spôsobené ostatnými hráčmi.

Zosilňovač štítov
Zosilňovač štítov zvýši maximálnu hodnotu štítov tvojej lode.

Zosilňovač opravy
Zosilňovač opravy zvýši rýchlosť opravy tvojej lode.

Zosilňovač regenerácie štítov
Zosilňovač regenerácie štítov zvýši rýchlosť pri regenerácii štítov tvojej lode.

Zosilňovač zdrojov
Zosilňovač zdrojov zvýši množstvo rudy, ktorú nájdeš v cargo-boxoch po zostrelení protivníkov.

Zosilňovač bodov života
Zosilňovač bodov života zvýši maximálnu hodnotu bodov života tvojej lode.

Kde a ako môžem zosilňovač kúpiť?
- zosilňovače je možne kúpiť v hangári cez menu zosilňovačov.
- zosilňovače však môžu byť i vydražené a to u obchodníka.

Koľko zosilňovačov môžem kúpiť?
- každý hráč môže mať aktívne všetky zosilňovače naraz.
- môže sa nakúpiť ľubovoľné množstvo zosilňovačov toho istého typu ak na to stačí množstvo Uridia na konte.
- ak sa kúpi zosilňovač, ktorý už je u hráča aktívny, doba používania sa novokúpeného zosilňovača sa pripočíta k zvyšnej dobe už aktívneho zosilňovača.

Ako rozpoznám, či je zosilňovač aktívny alebo nie?
- ak sa v hangári, v menu zosilňovačov, zvolí príslušný zosilňovač, v opise sa ukáže, či je aktívny a ako dlho bude ešte aktívny.

Ako funguje predplatné zosilňovača?
- ak je uzavreté predplatné na zosilňovač, automaticky sa kúpi nový zosilňovač ak sa skončí platnosť aktuálne aktívneho zosilňovača.
- Na kúpu potrebné Uridium bude opočítané priamo z konta hráča.
- ak v momente nákupu nie je na konte dostatok Uridia, k nákupu zosilňovača nedôjde. Predplatné však ostáva aktívne až dovtedy, kým ho hráč nepreruší. Akonáhle bude na konte dostatok Uridia, zosilňovač z predplatného sa hneď dokúpi.

Ako môžem ukončiť predplatné?
- ak sa v menu zosilňovačov, tam kde sa zosilňovač i kúpil, zvolí príslušný zosilňovač, klávesou ukončiť predplatné umiestnenou v popise sa môže preplatné ukončiť.
- ak je predplatné ukončené, používanie aktívneho zosilňovača sa ukončí normálne a žiaden nový zosilňovač sa už nekúpi.
24/25
LETNÉ HRY

Čo sú to letné hry?
Letné hry je podujatie, na ktorom sa každoročne zúčastňujú všetci vesmírni piloti, aby zvíťazil ten najlepší z najlepších - a stal sa šampiónom všetkých vesmírnych pilotov.
Každý deň sa súťaží v inej disciplíne. Cieľ: Čo najlepšie obstáť v súťažiach, stať sa víťazom dňa a získať čo najviac bodov šampiónov. Len takto máš šancu na zisk titulu šampióna tohoročných Letných hier!

čo sú to disciplíny dňa?
Počas Letných hier sa každý deň súťaží v jednej disciplíne, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci hráči, aby bojovali o titul víťaza dňa. Nahraté body určia umiestnenie hráčov. Na konci dňa bude hráč s najvyšším počtom bodov vyhlásený za víťaza dňa. Víťaz dňa a ďalších 99 najlepších hráčov bude za svoje výkony štedro odmenených.

10 tvojich najlepších umiestnení v denných disciplínach určí na konci Letných hier tvoje konečné umiestnenie v rebríčku šampiónov.

Ako sa môžem zúčastniť na denných disciplínach?
Aby si sa mohol zúčastniť na jednej z denných disciplín, v menu, pod Letné hry, v oblasti úloh si môžeš denné disciplíny prezrieť a vybrať si ju takým istým spôsobom ako normálne úlohy.
Ak si si disciplínu vybral, na vesmírnej mape sa zobrazí počítadlo, ktoré ti bude rátať získané body.

Čo je to šampionát Letných hier?
Počas celého podujatia - teda v priebehu Letných hier - sa odohráva šampionát letných hier. Na konci sa vyhlási LH3-šampión.

Body šampiónov zbieraš svojou účasťou a súťažením v denných disciplínach. Do rebríčka šampionátu sa ráta len 10 najlepších výsledkov z denných disciplín. Hráč, ktorý v priebehu šampionátu nazbieral najvyšší počet bodov, šampionát vyhráva a získa titul LH3-Šampión.

Šampión získa na celý mesiac nezničiteľnú deviatu stíhačku a 50.000 Uridium.
Hráči na 2. až 100. mieste budú za svoje skvelé výkony tiež odmenení.

Ako sa môžem zúčastniť na šampionáte Letných hier?
Každý hráč, ktorý sa zúčastnil na jednej z denných disciplín sa automaticky zúčastňuje na šampionáte.

Kde si môžem prezrieť rebríček denných víťazov a rebríček šampiónov?
Detailný rebríček denných disciplín si môžeš pozrieť v príslušnom výbere v hale slávy alebo na stránke Letných hier v oblasti úloh. Rebríček šampiónov si vieš pozrieť v hale slávy cez Drop-Down-lištu.

Koľko bonusových bodov bude priradených v závislosti na vlastnej lodi?
Pri niektorých disciplínach sa budú udeľovať body ak máš slabšiu loď ako Goliath. Bonusové body sa prerátajú podľa nasledujúcej schémy:

- Phoenix: 100% bonus
- Yamato: 90% bonus
- Leonov: 80%
- Defcom: 70%
- Liberator: 60%
- Piranha: 50%
- Nostromo: 40%
- Vengeance: 20%
- Bigboy: 10%

Mám ako nový hráč vôbec šancu na výhru?
V princípe to majú noví hráči v súťažiach vždy ťažšie. S malou loďou sú tvoje šance na víťazstvo v súťažiach horšie. Preto dostávajú hráči hrajúci so slabšími loďami na nazbierané body bonus.

Aké sú tu ešte ďalšie podujatia?
Počas Letných hier 3 sa budú v rôznom čase konať i ďalšie akcie: obľúbený SpaceBall a Team-Deathmatch (TDM). Každý hráč sa na týchto ďalších podujatiach môže zúčastniť, výsledok z týchto hier však nemá na umiestnenie v rebríčku šampionátu žiaden vplyv.