Body skúsenosti

Postup do levelov
Level 1: prístup k mapám X-1 a X-2 vlastnej firmy
Level 2: 10'000 BZ, prístup k mapám X-3 a X-4 vlastnej firmy
Level 3: 20'000 BZ, priamy prístup z X-3 na X-4 vlastnej firmy
Level 4: 40'000 BZ
Level 5: 80'000 BZ, prístup k mapám X-3 alebo X-4 nepriateľských firiem
Level 6: 160'000 BZ, priamy prístup z X-3 na X-4 nepriateľských firiem
Level 7: 320'000 BZ
Level 8: 640'000 BZ, prístup k PvP-mapám 4-1, 4-2, 4-3
Level 9: 1'280'000 BZ, prístup k PvP-mape 4-4
Level 10: 2'560'000 BZ, prístup k mape X-5 vlastnej firmy
Level 11: 5'120'000 BZ, prístup k mapám X-6 a X-7 vlastní firmy
Level 12: 10'240'000 BZ, prístup k mape X-8 vlastní firmy
Level 13: 20'480'000 BZ, prístup k mapám X-2 nepriateľských firiem
Level 14: 40'960'000 BZ, prístup k mape X-5 nepriateľských firiem
Level 15: 81'920'000 BZ, prístup k mapám X-6 a X-7 nepriateľských firiem
Level 16: 163'840'000 BZ, prístup k mapám X-1 nepriateľských firiem, je možné dosiahnuť nepriateľské základne v starom vesmíre
Level 17: 327'680'000 BZ, prístup ku všetkým doposiaľ známym mapám